Agencja DUO - spółka Marka SuszkiewiczaJanusza Fryca została założona w maju 1990 roku. Obaj właściciele Agencji swoje doświadczenia zawodowe zdobywali już od połowy lat 70-tych XX wieku, pracując w krakowskich klubach studenckich [Pod JaszczuramiSCK Rotunda], a później, przez wiele lat w krakowskiej Agencji Koncertowej Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego, której Marek Suszkiewicz był dyrektorem w latach 1983-1990. Do czasu powstania własnej spółki, jej założyciele w  swoim dorobku mieli już organizację dziesiątek koncertów, wielu festiwali jazzowych [między innymi Krakowski Festiwal Jazzowy Zaduszki Jazzowe] oraz współorganizacje wydarzeń kultury studenckiej [m. inn. Festiwal Jazz JuniorsStudencki Festiwal Piosenki]. Z racji ich dotychczasowego doświadczenia zawodowego organizacja i realizacja imprez artystycznych była jedną z głównych działań Agencji. Reklama, wydawnictwa i marketing to druga, w owym czasie bardzo istotna część działalności firmy. DUO było wówczas jedną z pierwszych firm w Krakowie zajmujących się taką działalnością i większość znaczących, małopolskich firm była przez nią obsługiwana. Przez kilka lat DUO posiadało również dział kongresów i eventów realizując wiele zleconych imprez, głównie dla kontrahentów z branży farmaceutycznej i medycznej. Pod koniec wspólnej działalności wspólnicy skoncentrowali swoje siły na działaniach koncertowych i wydawniczych.
Od 2013 roku, po śmierci Janusza Fryca, DUO jest firmą jednoosobową, kierowaną przez Marka Suszkiewicza.


Agencja Artystyczna DUO Marek Suszkiewicz, 32-085  Modlniczka, ul. Wspólna 35a, NIP 677-154-82-13, REGON 122799419
Tel: +48 601 41 70 21 , e-mail: duo@duo.krakow.pl, m.suszkiewicz@duo.krakow.pl